تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


پرسش مهر  

پرسش مهر امسال رییس جمهور از دانش آموزان سراسر کشور بر اين اساس است: خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ چگونه عده اي خشونت را مي آموزند، در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟ چگونه مي توانيم کشور و جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی و چگونه مي توانيم جوامع منطقه مان و جهان را از خشونت برهانیم؟

ادامه مطلب  

پرسش مهر  

پرسش مهر امسال رییس جمهور از دانش آموزان سراسر کشور بر اين اساس است: خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ چگونه عده اي خشونت را مي آموزند، در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟ چگونه مي توانيم کشور و جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی و چگونه مي توانيم جوامع منطقه مان و جهان را از خشونت برهانیم.

ادامه مطلب  

سوال  

خشونت از کجا نشأت گرفته است؟چگونه عده اي خشونت را مي آموزند، در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟ چگونه مي توانيم کشور و جامعه اي داراي رحمت اسلامي و نبوی داشته باشيم و چگونه مي توانيم جوامه منطقه مان و جهان را از خشونت برهانیم؟"

ادامه مطلب  

عنوان پرسش مهر سال1395  

از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.

ادامه مطلب  

پرسش مهر رییس جمهور چه بود؟  

چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.
بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و معلمان سراسر کشور اجرا مي شود.
در طرح پرسش مهر، رئیس جمهور وقت کشور یکی از مهم ترین مسايل کشور و یا تعلیم و تربیت به عنوان پرسش مهر را مطرح مي کند و دانش آموزان و فرهنگیان در قالب فعا

ادامه مطلب  

پرسش مهر رئییس جمهور در سال 1395  

هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهور امروز مطرح شد. رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد. چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی. و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم. بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و معلم

ادامه مطلب  

 

پرسش مهر 95 چی بود؟؟؟
حسن روحانی هفدهمين پرسش مهر را در آغاز سال تحصیلی 95-96 مطرح کردند ، سوالی که هر سال توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و معلمين سراسر کشور اجرا مي شود.
رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت نشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خش

ادامه مطلب  

 

http://namnak.com/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1-95.p37108#
هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهور امروز مطرح شد.
رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.
بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین

ادامه مطلب  

پرسش مهر 17 ریاست جمهوری  

خشونت از کجا نشات گرفته است؟ چگونه عده اي خشونت را مي آموزند، در برابرخشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟ چگونه مي توانيم کشوروجامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی و چگونه  مي توانيم جوامع منطقه مان وجهان را از خشونت برهانیم؟

ادامه مطلب  

پرسش مهر  

خشونت ,پرسشهر ساله رییس جمهور کشورمان با هدف پرورش روحیه پرسش‌گری و توانايی نقد و تحلیل پدیده‌ها، ايجاد تعامل بیشتر ميان معلمان و دانش‌آموزان، ايجاد نشاط، شادابی، و تحرک بیشتر در مدارس، ترویج و تقویت امر تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش، گسترش و تقویت فعالیت‌هاي گروهی و کشف، رشد و پرورش استعدادهاي بالقوه در مراسم گشايش مدارس و  آغاز سال تحصیلی جدید خطاب به دانش‌اموزان کشور، پرسشی با عنوان «پرسش مهر» مطرح مي‌کند.
رئیس جمهوری در آغاز سال

ادامه مطلب  

 

 
پرسش مهر
 
رئیس‌جمهور پرسش مهر سال 95-96 را هم به مساله خشونت اختصاص داد و از دانش آموزان سوال کرد: خشونت از کجا نشات گرفته است؟ چگونه عده اي خشونت را مي آموزند؟ در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟ 
 
رییس جمهور در تکميل پرسش خود از دانش‌آمزان سراسر کشور سوال کرد: چگونه ميتوانيم کشور و جامعه‌اي داراي رحمت اسلامي و نبوی داشته باشيم ؟چگونه ميتوانيم جوامع، منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟

ادامه مطلب  

پرسش مهر 95 رئیس جمهور  

هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهور مطرح شد.
رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی. و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.
بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و معلمان سر

ادامه مطلب  

پرسش مهر95  

((هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهور به شرح زیر است :
خشونت از کجا نشأت گرفته است؟، چگونه عده اي خشونت را مي آموزند،در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی كرد ؟و چگونه مي توانيم کشور و جامعه اي داراي رحمت اسلامي و نبوی داشته باشيم و چگونه مي توانيم جوامع منطقه مان و جهان را از خشونت برهانیم؟))

ادامه مطلب  

پرسش مهر 95  

 
حسن روحانی هفدهمين پرسش مهر را در آغاز سال تحصیلی 95-96 مطرح کردند ، سوالی که هر سال توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و معلمين سراسر کشور اجرا مي شود.
تاریخ انتشار : 3 مهر 1395
پرسش مهر 95 رئیس جمهور
 
هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهورمطرح شد.
رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي ر

ادامه مطلب  

پرسش مهر 95  

 پرسش مهر امسال رییس جمهور از دانش آموزان سراسر کشور بر اين اساس است:  خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ چگونه عده اي خشونت را مي آموزند، در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟ چگونه مي توانيم کشور و جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی و چگونه مي توانيم جوامع منطقه مان و جهان را از خشونت برهانیم.

ادامه مطلب  

پرسش مهر  

پرسش مهر : خشونت از کجا نشأت گرفته ؟                 چگونه عده اي خشونت را مي آموزند؟ چگونه مي توانيم کشور و جامعه اي داراي حکومت اسلامي و نبوی داشته باشيم؟ چگونه در برابر خشونت بايد ايستادگی کرد؟    چگونه مي توانيم جوامع ، منطقه وجهان را از خشونت برهانیم؟ سال تحصیلی 95-96 

ادامه مطلب  

هفدهمین پرسش مهر رئیس جمهور  

ازكجاخشونت نشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟
 

ادامه مطلب  

 

پرسش مهر سال95 رئیس جمهور

رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
 
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.
بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و معلمان سراسر کشور ا

ادامه مطلب  

پرسش مهر1395  

 
سوال رییس جمهور،جناب آقاي دکتر روحانی درپرسش مهر1395:
خشونت از کجا نشات گرفته است؟
چگونه عده اي خشونت را مي آموزند؟
در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟
چگونه ميتوانيم کشور و جامعه اي داراي رحمت اسلامي و نبوی داشته باشيم ؟
چگونه ميتوانيم جوامع، منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟

ادامه مطلب  

پرسش مهر  

زنگ آغاز سال تحصیلی ٩٦-٩٥ توسط حجت الاسلام حسن روحانی به صدا درآمد.حجت الاسلام حسن روحانی در بدو ورود به دبیرستان نمونه دولتی نرجس، اين مجموعه آموزشی را که توسط خیرین مدرسه ساز و بنیاد فرهنگی مصلی نژاد احداث شده ، افتتاح و از لوح یادبود آن پرده برداری کرد.همزمان با افتتاح اين مجموعه آموزشی، تعداد ١٠٠٠ پروژه آموزشی، ورزشی و پرورشی نیز به طور همزمان در سراسر کشور مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.پرسش مهر امسال رییس جمهور از دانش آموزان سراسر

ادامه مطلب  

پرسش مهر رییس جمهور ساال تحصیلی 96-95  

پرسش مهر 95 رئیس جمهور 
هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهور امروز مطرح شد.
رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.
بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور

ادامه مطلب  

پرسش مهر 95  

هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهور 
رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت نشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.؟
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟

ادامه مطلب  

پرسش مهر سال 95-96 رئیس جمهور  

 
 حجت‌الاسلام و المسلمين روحانی که در مراسم آغاز سال تحصیلی در دبیرستان نمونه دولتی دخترانه حضرت نرجس(س) حضور یافته بود؛ پرسش مهر سال 95-96 را به مساله خشونت اختصاص داد و از دانش آموزان سوال کرد :خشونت از کجا نشات گرفته است؟ چگونه عده اي خشونت را مي آموزند؟ در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟ رییس جمهور در تکميل پرسش خود از دانش‌آمزان سراسر کشور سوال کرد :چگونه ميتوانيم کشور و جامعه اي داراي رحمت اسلامي و نبوی داشته باشيم ؟چگونه مي‌تو

ادامه مطلب  

پرسش مهر:سوال رییس جمهور  

1خشونت از کجا نشانت گرفت؟
2.چگونه عده اي خشونت را مي آموزند؟
3.دربرابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟
4.چگونه ميتوانيم کشور وجامعه اي دراراي رحمت اسلامي ونبوی داشته باشيم وچگونه جوامع منطقه مان وجهان را ازخشونت برهانیم؟
جواب:
 
مسلما ايجادخشونت درفرهنگ هرکشوری رواج فرهنگ هايی بیگانه در آن کشوراست امروز باهجوم زیاد افراد بیگانه به کشور عزیر ما خشونت هايی درسطح شهرهاوروستاهابوجود آمده است.
ازدیگردلايلی که باعث خشونت شده است رفتارتندوخشن م

ادامه مطلب  

چگونه می توانیم کشور وجامعه ای دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم؟  

براي داشتن جامعه اي داراي رحمت اسلامي و نبوی بايد همه اعضاي آن جامعه دستورات مربوط به دین را اطاعت کنند.ولی نکته قابل توجه اين است که خیلی از افراد برخلاف اطلاع رسانی توسط افراد آگاه بازهم دستورات دین را واضح و روشن دریافت نکرده و سعی ميکنند از دستورات دین اسلام که مطمئنا به سود آنها خواهد بود،شانه خالی کنند و اين یک تهدید داخلی براي اسلام به شمار مي آید.
تبلیغات مثبت و منطقی مي تواند افراد گریزان از دستورات دین را متقاعد به آگاهی و انجام دس

ادامه مطلب  

پرسش مهر  

سوال رییس جمهور،جناب آقاي دکتر روحانی درپرسش مهر1395:
خشونت از کجا نشات گرفته است؟
چگونه عده اي خشونت را مي آموزند؟
در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟
چگونه ميتوانيم کشور و جامعه اي داراي رحمت اسلامي و نبوی داشته باشيم ؟
چگونه ميتوانيم جوامع، منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟

ادامه مطلب  

متن پرسش رییس جمهور  

رییس جمهور کشورمان همزمان با آغاز سال تحصیلی 95-96 از دانش‌آموزان سوال کرد که خشونت از کجا نشات گرفته است؟
به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام و المسلمين روحانی که در مراسم آغاز سال تحصیلی حضور یافته بود؛ پرسش مهر سال 95-96 را به مساله خشونت اختصا ص داد و از دانش آموزان سوال کرد :خشونت از کجا نشات گرفته است؟ چگونه عده اي خشونت را مي آموزند؟ در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟رییس جمهور در تکميل پرسش خود از دانش‌آمزان سراسر کشور سوال کرد :چگونه ميتو

ادامه مطلب  

پرسش مهر رییس جمهور ساال تحصیلی 96-95  

خشونت از کجا نشات گرفته است؟
چگونه عده اي خشونت را مي آموزند، در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟
چگونه مي توانيم کشور و جامعه اي داراي رحمت اسلامي و نبوی داشته باشيم و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟

ادامه مطلب  

خشونت از کجا نشأت میگیرد؟چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟چگونه باید در برار خشونت ایستادگی کرد؟چگونه  

جناب آقاي حسن روحانی همزمان با آغاز سال تحصیلی 95-96,از دانش آموزان کشور پرسیدکه خشونت از کجا نشأت گرفته است؟چگونه عده اي خشونت را مي آموزند؟چگونه بايد در برابر خشونت ايستادگی کنیم؟چگونه ميتوانيم کشور و جامعه اي داراي رحمت اسلامي و نبوی داشته باشيم؟چگونه ميتوان جامعه و منطقه و جهانمان را از خشونت برهانیم؟شما ميتوانید نظرات خود را در بخش نظرات بنویسید. بهترین نظرات انتخاب شده و در سايک منتشر خواهد شد. 

ادامه مطلب  

پرسش مهر 95_96  

از کجا خشونت نشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند ؟
برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟
 
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی؟
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟
 

ادامه مطلب  

هفدهمین پرسش مهر  

 

حسن روحانی هفدهمين پرسش مهر را در آغاز سال تحصیلی 95-96 مطرح کردند ، سوالی که هر سال توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و معلمين سراسر کشور اجرا مي شود.

رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند؟ در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟ چگونه مي توانيم کشور و جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟
 
 

ادامه مطلب  

پرسش مهر 95  

 

حسن روحانی هفدهمين پرسش مهر را در آغاز سال تحصیلی 95-96 مطرح کردند ، سوالی که هر سال توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و معلمين سراسر کشور اجرا مي شود.
پرسش مهر 95 رئیس جمهور 
هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهور امروز مطرح شد.
رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نب

ادامه مطلب  

 

بسم الله الرحمن الرحیم
رییس جمهور کشورمان همزمان با آغاز سال تحصیلی 95-96 از دانش‌آموزان سوال کرد که خشونت از کجا نشات گرفته است؟
به گزارش  گروه خبری وردنجانیان حجت‌الاسلام و المسلمين روحانی که در مراسم آغاز سال تحصیلی حضور یافته بود؛ پرسش مهر سال 95-96 را به مساله خشونت اختصا ص داد و از دانش آموزان سوال کرد :خشونت از کجا نشات گرفته است؟ چگونه عده اي خشونت را مي آموزند؟ در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟رییس جمهور در تکميل پرسش خود از دان

ادامه مطلب  

پرسش مهر 17  

رئیس جمهور در مراسم بازگشايی مدارس درسال تحصیلی 96-95 در دبیرستان نرجس«س»پرسش مهر هفدهم را براي دانش آموزان، معلمان، دانشجومعلمان و اولیاي دانش آموزان مطرح کرد.
به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، حسن روحانی رئیس جمهور درمراسم نواختن«زنگ مدرسه» و بازگشايی مدارس درسال تحصیلی 96-95 که باحضور محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، علی اصغرفانی وزیرآموزش وپرورش و برخی ازمعاونین وزارتخانه وخیرین مدرسه ساز در دبیرستان نمونه دولتی دخترانه حضرت نر

ادامه مطلب  

 

سوال رئیس جمهور در مهر سال تحصیلی 96-95
از کجا خشونت نشات گرفته است؟
چگونه عده اي خشونت را مي آورند؟
در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟
چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برانیم؟
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم داراي رحمت اسلامي ونبوی؟
 

ادامه مطلب  

چگونه در برابر خشونت ایستادگی کنیم؟ محبت ,خشونت ,کلمه محبت ,برابر خشونت  

خشونت ,پرسش ,چگونه ميتوانيم ,دانش آموزان ,رئیس جمهور
بنا بر سنتی هرساله و بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، رئیس جمهور وقت کشور یکی از مهم ترین مسايل کشور و یا تعلیم و تربیت را به عنوان پرسش مهر، مطرح نموده و از دانش آموزان و فرهنگیان مي‌خواهد تا در قالب فعالیت‌هاي فرهنگی و هنری به آن پاسخ دهند.
بر همين اساس هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهور در آغازین روز سال تحصیلی 95/96 مطرح گردید.
 دکتر حسن روحانی از دانش آموزان خواست تا به بررسی موضوع صلح

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1